Table Tennis China Open Highlights 2019

ITTF World Tour Platinum, China Open.

Lin Gaoyuan vs Liang Jingkun | 2019 ITTF China Open Highlights (1/4)

Wong Chun Ting vs Tomokazu Harimoto | 2019 ITTF China Open Highlights (1/4)

Timo Boll vs Xu Xin | 2019 ITTF China Open Highlights (1/4)

Fan Zhendong vs Ma Long | 2019 ITTF China Open Highlights (1/4)

Xu Xin vs Lin Gaoyuan | 2019 ITTF China Open Highlights (1/2)

Ma Long vs Tomokazu Harimoto | 2019 ITTF China Open Highlights (1/2)

Ma Long vs Lin Gaoyuan | 2019 ITTF China Open Highlights (Final)

Tham khảo thêm:

Table tennis 2019

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *