Table Tennis China Open Highlights 2019 Womens

Zhu Yuling vs Cheng I-Ching | 2019 ITTF China Open Highlights (1/4)

Liu Shiwen vs Wang Manyu | 2019 ITTF China Open Highlights (1/4)

Chen Meng vs Chen Xingtong | 2019 ITTF China Open Highlights (1/4)

Ding Ning vs Mima Ito | 2019 ITTF China Open Highlights (1/4)

Chen Meng vs Zhu Yuling | 2019 ITTF China Open Highlights (1/2)

Wang Manyu vs Ito Mima | 2019 ITTF China Open Highlights (1/2)

Wang Manyu vs Chen Meng | 2019 ITTF China Open Highlights (Final)

Tham khảo:

Table tennis 2019

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *