Phim Việt ngày xưa hay

Những bộ phim Việt Nam cũ hay nhất với những tác phẩm để đời, được xếp vào … nhớ đến và xem thưởng thức những bộ phim khá nổi tiếng của thời đại ngày nay, … đây Việt Nam cũng có những bộ phim đã xưa cũ những cũng rất nổi tiếng.