Bất động sản Hà Nội

Hà Nội đất chật người đông, câu nói đấy không bao giờ sai. Nhìn lại hoàn cảnh Hà Nội ngày nay ai cũng thấy, đi đường giờ cao điểm thì đường nào cũng tắc. Tại sao lại vậy? Đấy là điều quá hiển nhiên, sinh viên học xong đại học lại ở lại Hà Nội ( về quê rất ít ), anh em ra Hà Nội làm ăn được thì lại rủ thêm anh em bạn bè ở quê ra Hà Nội. Vì thế nhu cầu nhà đất luôn là vấn đề với họ.